SIAC is US

Historija

Milion priča za ispričati

SIAC se osniva 1966. godine kao vizija Kavalira Vittorio Villa koji je zbog posljedica tržišne evolucije i progresivnog pridobivanja Kupaca, odlučio proširiti vlasititi posao štancanja za treća lica u pravu metaloprerađivačku kompaniju.

1966
1970
1975
1980
1986
1987
1994 2005
1996
2000 2012
2002
2003
2005
2006
2008 2012
2011
2016
2017
2020
2021
2022
1966

Osnivanje SIAC-a

1966
1970

Pokreće se Proizvodnja za Poljoprivredno Tržište

1970
1975

Prva Kompletna Kabina

1975
1980

Prva Kabina za Evropsko Tržište

1980
1986

Osniva se IP S.r.l. (Industrial Painting)

1986
1987

Pokreće se Proizvodnja za Tržište Građevinskih Mašina

1987
1994 2005

Sicurcab Torino

1994 2005
1996

Pokreće se procedura za certifikaciju Grupacije

1996
2000 2012

Siac France i Siac do Brasil

2000 2012
2002

Prva Kabina za Tržište USA

2002
2003

Certificiranje ISO 14.001

2003
2005

Uspostavljanje procesa sklapanja u liniji Multimix

2005
2006

Kupovina kompanija KRAS (Slovenija) i KRUPA (Bosna)

2006
2008 2012

Joint Venture China Siac Bohui

2008 2012
2011

Osnivanje Kompanije u Indiji u Prithia (Delhi) nakon Joint Venture SIAC SKH u Indiji

2011
2016

Osnivanje Kompanije u Indiji u Pune

2016
2017

Pokreće se proces robotizacije, automatska linija u varioni

2017
2020

Osnivanje Kompanije u Indiji u Jaipur

2020
2021

Dvostruko proširenje proizvodnog pogona Kompanije KRUPA KABINE

2021
2022

Obnova prototipne radione

2022

SIAC is YOU

Neki od naših partnera