SIAC is THIS

Supply chain

Sarađujemo za vas sa preko 400 dobavljača.

Sarađujemo sa preko 400 dobavljača u svakom djelu svijeta sa ciljem da ti damo samo jednog sugovornika.

Koordiniramo svakodnevno sa 15 punih kamiona kako bi premještali komponente i strukture, te proizveli tvoje kabine.

Kupujemo i obrađujemo na mjesečnom nivou cca 1.000 Tona Čelika u cijelome svijetu.

SIAC is YOU

Neki od naših partnera