SIAC is THIS

Industrijalizacija

Zamišljena i osnovana za serijisku proizvodnju

Team industrijalizacije crta kompletno sve alate za štancanje i alate za proizvodnju naših kabina, kako bi optimizirali troškove projekta.

Costing

Cost breakdown

Team Industrijalizacije izračuna već od početka upita za početnu ponudu Kupca, troškove za Razvoj i detaljan Break Down Finalnog Proizvoda.

SIAC is YOU

Neki od naših partnera