SIAC is THIS

Kvalitet

Radimo sve kako bi sebe stavili pred iskušenje.

Kada je u pitanju kvalitet i sigurnost pristupamo s velikom ozbiljnošću.

100% nije samo način s kojim bi predstavili naš trud, nego je i postotak testiranih kabina.

Svaka linija montaže u SIAC-u posjeduje svoj Shower Test, kako bi provjerili propust vode u svaku kabinu.

Svaka linija montaže je dodatno opremljena s Električnim Testiranjem, personaliziranim za svaki model kabine, radi provjere perfektnog funkcionisanja svih spojeva.

Svaka kompanija u Grupaciji SIAC posjeduje svoj Laboratorij organizovan kako bi se testirali i provjerile komponente i procesi.

Naši testeri

SIAC is YOU

Neki od naših partnera