SIAC is THIS

Proizvodnja

Napravljeno za Tebe. Napravljeno od Nas.

SIAC nudi Kupcima kompletne kabine i pojedinačne komponente koristeći jedan interni proces u potpunosti vertikaliziran.

Od pozicije do robotiziranog zavarivanja, od lakirnice do finalne linije montaže, SIAC je u stanju ponuditi jedan integralni proces što garantuje kvalitetan rezultat.

59.000+
Proizvedenih kabina na godišnjoj razini u svijetu
3
Uređaja za kataforezu i lakirnice u Svijetu
5
Pogona za Zavarivanje u Svijetu
3
Pogona za Montažu u Svijetu
1.000+
Ton/mjesečno obrađenog čelika

Štancanje i Laser 3D

Sve što je potrebno, dio po dio

MULLER P 700 (hydraulic)
MULLER P 530 (hydraulic)
RADAELLI EXC T 600 (mechanical)

Laser Prima Industrie (Optimo 3500)

Variona

Stručnanjaci ručnog zavarivanja i robotizacije.

100% naših kabina prođe kroz jednu od robotskih ćelija za zavarivanje.

Lakirnica

Jedan ujedinjeni standard. Hiljadu boja.

Jedan pogon za Kataforezu dug 2.000 mm, širok 1.700 mm i dubok 1.900 mm.
Dva uređaja za praškasto farbanje.

Montaža

Jedna kabina montirana svako 5 minuta u Europi.

SIAC Italija:
Preko 100 montiranih kabina dnevno;
5 linija montaže multimix;
5 odjela za montažu pojedinačnih proizvoda;
Preko 50 različitih modela dnevno montiranih.

SIAC is YOU

Neki od naših partnera